70 lat szkoły

logospW 1937 roku w Lubszy wzniesiono nowoczesny budynek nowej szkoły, w której działa obecna Szkoła Podstawowa, nosząca imię Józefa Lompy. Splot uroczystości rocznicowych w 2007 roku (70-lecie nowej, a jednocześnie 300-lecie starej szkoły – najstarszej murowanej szkoły w regionie; 210. rocznica urodzin Józefa Lompy) był okazją do wielkiego środowiskowego święta, któremu patronowała społeczność szkoły, a do uczestnictwa w nim zaproszono wszystkich związanych ze szkołą i Lubszą, także w przeszłości.

Nauczyciele osobiście dostarczyli mieszkańcom zaproszenia do udziału w rocznicowej uroczystości. Wręczono ich ponad tysiąc.

W obecnym kształcie Szkoła Podstawowa w Lubszy to niewielka placówka, którą tworzy setka uczniów i kilkunastu nauczycieli. Zarówno dorobek uczniów, jak też pedagogów godny jest uznania, czemu dobitnie dali wyraz przybyli goście, którzy w tej szkole zdobywali pierwszą wiedzę i umiejętności. Wielu z nich w dalekim świecie zdobywała tytuły profesorskie, kończyła uniwersytety. Wszyscy oni uczestniczyli w mszy dziękczynnej w miejscowym kościele parafialnym, składali kwiaty pod pomnikiem patrona, uczestniczyli w odsłonięciu tablicy pamiątkowej a dalej w ciągu rocznicowych uroczystości.

Wracając do tradycji zapoczątkowanej przez Józefa Lompę, który stworzył szkolny ogród botaniczny, posadzono w 210. rocznicę jego urodzin kolejne drzewko w ogrodzie, zwyczajem Lompy oznaczając je trójjęzyczną łacińsko-polsko-niemiecką tabliczką z nazwą rośliny. Ewa Kita, dyrektorka placówki wraz z gronem nauczycielskim zaprezentowała gościom płyty CD, kartki i pocztówki zawierające historię szkoły, listy absolwentów, zdjęcia z przeszłości szkoły i Lubszy. Wydano wartościowy album “Szkoła w Lubszy dawniej i dziś”, stanowiący kompendium wiedzy o przeszłości szkoły, szkolnictwa i miejscowości. Wystawa dokumentalnych fotografii – zorganizowana w oparciu o pamiątki, dostarczone przez mieszkańców miejscowości – stanowiła jeden z najciekawszych elementów Lubszeckiej Biesiady, jak nazwano święto szkoły. W Izbie Regionalnej zgromadzono i udostępniono zwiedzającym to wszystko co w przeszłości towarzyszyło w życiu codziennym społeczności Lubszy i uczniom ówczesnej szkoły. Częścią szkolnych ekspozycji były prace laureatów Regionalnego Konkursu Plastycznego “Lubsza i okolice”, którego ideę najlepiej oddały w swoich pracach Martyna Skop i Roksana Gawlik z przedszkola w Woźnikach oraz Natalia Oleksik z lubszeckiej szkoły.

Wzruszającym aktem było uhonorowanie szkoły proporcem, własnoręcznie wykonanym przez Zytę Langer, która w ten sposób upamiętniła jubileusz swojej byłej szkoły. W tym rocznicowym wydarzeniu w Lubszy ważnym było zarówno to, co działo się w trakcie święta, ale przede wszystkim to, że miejscowej szkole udaje się na bieżąco utrzymywać bliski i owocny kontakt ze środowiskiem, pozyskiwać je do wspólnych przedsięwzięć a także uzyskiwać wsparcie miejscowych sponsorów do realizacji szkolnych zamierzeń.

 

Tekst artykułu pt.”Kontynuują dzieło Józefa Lompy” Gabriela Kessnera, 5 czerwca 2007 roku, udostępniony dzięki redakcji „Gwarka