Wicedyrektor Wydziału Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego z wizytą w Lubszy

pilki (3)13 listopada 2014 roku Szkołę Podstawową w Lubszy odwiedził zastępca dyrektora Wydziału Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach – Paweł Rassek. W towarzystwie Bernarda Szczecha – doradcy marszałka Mirosława Sekuły – wręczył on reprezentantom szkolnych drużyn piłkarskich z gminy Woźniki nagrody za udział w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego.

Turniej ten odbył się 25 września br. , a zorganizowany został przez Szkołę Podstawową w Lubszy w ramach obchodów jubileuszu 700-lecia miejscowości. Wzięły w nim udział szkoły podstawowe z całej gminy. I miejsce zajęła wówczas drużyna reprezentująca SP Psary, II miejsce – zespół z Lubszy, zaś III – SP Woźniki. Laureaci zaraz po zakończeniu rozgrywek otrzymali puchary ufundowane przez Marszałka Województwa Śląskiego.

W czwartek, 13 listopada br., przedstawiciele szkół, które wzięły udział w Turnieju, zostali ponownie zaproszeni do Szkoły Podstawowej w Lubszy – tym razem na uroczyste wręczenie nagród rzeczowych w postaci zestawów piłek, dla każdej szkoły – ufundowanych przez Wydział Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. W spotkaniu na sali gimnastycznej uczestniczył – oprócz dyrektorów szkół  z gminy oraz nauczycieli i uczniów SP Lubsza – także burmistrz Woźnik, Alojzy Cichowski.

pilki (1)

Piłki dla szkół odebrali uczniowie z Kamienicy, Ligoty Woźnickiej, Psar i Lubszy, dotrą one także do Woźnik. Wręczono też nagrodę specjalną dla króla strzelców wrześniowego Turnieju, którym okazał się Jakub Matyl ze szkoły w Psarach. Upominki i gratulacje otrzymali również nauczyciele i trenerzy drużyn biorących udział w zawodach, m. in. Piotr Gorol, który poprowadził do zwycięstwa zespół z Psar oraz Daria Klyta  – organizatorka Turnieju. Wszystkie nagrody osobiście wręczył wicedyrektor Wydziału Turystyki i Sportu – Paweł Rassek, który z dużym zaangażowaniem podchodził do swojej roli: serdecznie gratulował każdemu piłkarzowi, interesował się szczegółami ich gry w turnieju, np. liczbą zdobytych goli i ustawiał się z uczniami do pamiątkowych zdjęć. Jako człowiek pogodny i przyjacielski, został on uhonorowany przez uczniów SP Lubsza, Orderem Uśmiechu oraz Dyplomem Przyjaciela Szkoły.

Pod koniec spotkania głos zabrał burmistrz Alojzy Cichowski, przekazując gościom podziękowania dla marszałka Sekuły, za jego patronat nad Jubileuszem 700-lecia Lubszy – uroczystości ważnej dla całej gminy Woźniki – i wsparcie okazywane przez cały czas trwania obchodów. Burmistrz wyraził także nadzieję, że samorząd wojewódzki przychylnym okiem spoglądać będzie na małe szkoły w niewielkich śląskich miejscowościach, bo – jak pokazuje przykład szkoły w Lubszy – odgrywają one często rolę wiejskich centrów życia społecznego i kulturalno-sportowego.

Lubszecka podstawówka przez cały jubileuszowy rok była motorem większości przedsięwzięć związanych z obchodami 700-lecia sołectwa, na co dzień także angażuje mieszkańców w wiele wydarzeń, imprez i cyklicznych akcji. Fakt ten docenił marszałek Mirosław Sekuła, przekazując poprzez swego doradcę – Bernarda Szczecha – specjalny puchar dla dyrektor SP Lubsza, Ewy Kity i całego grona pedagogicznego, w podziękowaniu za  zaangażowanie w życie lokalnej społeczności oraz wkład wniesiony w promowanie tradycji i historii regionu.

(AK)