Alojzy Cichowski – kandydat na burmistrza Woźnik

cichowski 001Alojzy Stanisław Cichowski – zam. Woźniki, lat 64, kandydat na burmistrza Miasta i Gminy Woźniki. Komitet Wyborczy Wyborców Forum na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Woźniki. Lista nr 27.

Burmistrz Woźnik od 2002 roku.

Plany dotyczące Lubszy na lata 2014-2018:

– Wykonanie dokumentacji i rozbudowa budynku OSP Lubsza
– Wykonanie oświetlenia w Lubszy, ul. Boczna, ul. Polna wzdłuż szkoły
– Montaż instalacji solarnych
– Rozbudowa oczyszczalni w Psarach jako warunek konieczny wykonania planów kanalizacji w miejscowościach dotychczas nieskanalizowanych.