Roman Wojsyk – kandydat na burmistrza Woźnik

wojsyk2Roman Antoni Wojsyk – zam. Kamienica, lat 59, kandydat na burmistrza Miasta i Gminy Woźniki. Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Ziemi Lublinieckiej .

Z wykształcenia inżynier mechanik, absolwent wydziału Mechaniczno – Technologicznego na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Długoletni pracownik Zakładów „Lentex” S.A. w Lublińcu, przez kilka kadencji był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w swoim zakładzie pracy.

źródło: http://www.forumsamorzadowe.org/Candidates/Mayer2