Spotkanie z historią – Bernard Szczech w SP Lubsza

DSC0564027 marca 2015 roku w lubszeckiej Szkole Podstawowej im. J. Lompy odbyło się spotkanie uczniów klas 4-6 z Bernardem Szczechem – autorem najnowszej publikacji o dziejach Lubszy. Podczas spotkania gość opowiedział o swojej pracy historyka, muzealnika oraz pasji kolekcjonera starych rzeczy i twórcy historycznych wystaw.

Autor wielu książek o historii Górnego Śląska i legendach m. in. z regionu Lubszy i gminy Woźniki, urodził się w Lubszy i stąd pochodzą jego przodkowie. Dlatego też bardzo chętnie wraca i opisuje historię tych miejsc. Pan Szczech opowiedział młodzieży o swojej edukacji i karierze zawodowej. Uczniów bardzo zaciekawiły zainteresowania historyczne, które z czasem przeobraziły się w systematyczną pracę.
Autor ukończył historię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, ale jego działalność zawodowa była i jest znacznie bogatsza, obejmując dziedziny, takie jak muzealnictwo, bibliotekarstwo, publicystyka, pisarstwo. Na początku zawodowej ścieżki pracował jako nauczyciel historii, ale większą część życia związał z muzealnictwem i bibliotekarstwem, przechodząc kolejne szczeble kariery w tej branży – od stażysty, przez asystenta, adiunkta, kustosza, kierownika, aż po dyrektora. Pracował m.in. jako kierownik działu Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, kierownik Działu Zbiorów Śląskich Biblioteki Śląskiej oraz dyrektor instytucji, takich jak Muzeum Miejskie w Zabrzu, Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej czy Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach. Uczestniczył w pracach renowacyjnych zamku w Tarnowicach Starych, a ostatnio pełnił funkcję doradcy Marszałka Województwa Śląskiego.

Jest autorem licznych wystaw muzealnych w kraju i za granicą. Odnalazł, opracował i opublikował wiele nieznanych przedtem dokumentów z przeszłości śląskich miast i miejscowości, głównie Bytomia, Zabrza, Woźnik czy rodzinnej Lubszy od 1206 roku, w tym najstarszy znany urbarz górnośląski (czyli spis zagospodarowanych gruntów oraz świadczeń, obowiązków i uprawnień związanych z ich użytkowaniem) z 1498 roku. Opublikował także poczytne zbiory legend górnośląskich.
Prywatną pasją historyka jest medalierstwo i kolekcjonerstwo staroci – niektóre z nich, np. monety, medale, dokumenty, przekazał na rzecz Muzeum Regionalnego im. J. Lompy w Lubszy. Autor książki o Lubszy był także dwukrotnym laureatem nagrody Ministra Kultury i Sztuki, nagrody wojewódzkiej oraz nagród wojewody i innych. Wyróżniony został odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Podczas spotkania z uczniami SP Lubsza, pan Szczech opowiedział o swojej pracy i pasjach, odpowiadał na pytania dzieci. Przyniósł także dawne, nieużywane już przedmioty, które w przyszłości zasilą zasoby lubszeckiego Muzeum i wyjaśnił, do czego służyły. Spotkanie zakończyło się wizytą w Muzeum Regionalnym im. J. Lompy, gdzie gość przybliżał uczniom zastosowanie poszczególnych eksponatów.

(AK) Oprac. na podstawie artykułów ze strony SP Lubsza, autorstwa Brygidy Walczak