Lubsza zdecydowała o funduszu sołeckim

LubszaHerb16 września 2016 roku odbyło się w Lubszy Zebranie Wiejskie, którego głównym tematem było zagospodarowanie środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok. W grę wchodziło 31.424,09 zł.

Zebranie – ze względu na remont sali „U św. Jakuba” odbyło się w gmachu Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy. Frekwencja nie była oszałamiająca – przybyło zaledwie 17 osób (wliczając Radę Sołecką), co może dziwić, gdyż podział funduszu sołeckiego to jedyny moment w roku, kiedy mieszkańcy mogą bezpośrednio wpłynąć na rozwój swojej miejscowości, poprzez przedstawienie własnego pomysłu na wydanie pieniędzy oraz udział w głosowaniu. W zebraniu wzięły także udział – w imieniu burmistrza Woźnik Alojzego Cichowskiego – jego zastępczyni – Dorota Cieluch oraz sekretarz – Magdalena Wawrzyńczak-Jarosz. Przewodniczący zebrania Tomasz Opiełka sprawnie przeprowadził wszystkie punkty porządku, tj. przedstawienie protokołu z zebrań Rady Sołeckiej z dn. 6 i 15 września 2016 roku, przedstawienie projektu przeznaczenia środków funduszu sołeckiego wraz z dyskusją i głosowaniem, przedstawienie problemu bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Lompy w Lubszy. Przy okazji poruszano także inne kwestie, jak choćby wciąż nie załatwioną sprawę nadania nazwy Alei ks. Michała Brzozy lubszeckiemu deptakowi, konieczość wytyczenia nowego przejścia dla pieszych przy ul. Lompy, brak barierki przy wejściu do budynku poczty i biblioteki itp.

Jednak najważniejszym punktem zebrania był podział środków funduszu sołeckiego, który odbył się wyjątkowo zgodnie. Rada Sołecka zaproponnowała, aby 30 tys. zł przeznaczyć na wkład sołectwa w modernizację boiska przy Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy, o którą od kilku lat ubiega się dyrektor szkoły – Ewa Kita. Przedstawicielki magistratu przekazały informację, że dzięki takiej uchwale, burmistrz podejmie starania, aby w budżecie Gminy na 2017 rok zabezpieczyć pozostałą kwotę potrzebną na realizację tego projektu. Pozostały 1424,09 zł z funduszu zostanie przeznaczony na zamontowanie dwóch tablic informacyjnych o sołectwie Lubsza, które będą umieszczone w najczęściej uczęszczanych punktach miejscowości. Zachęcamy do zapoznania się z protokołem Zebrania Wiejskiego, dostępnym w linku poniżej.

Protokół z Zebrania Wiejskiego w dn. 16.09.2016