Spotkanie w świątecznej atmosferze

6 grudnia 2016 roku odbyło sięspotkanie-oplatkowe2016-6 Lubszy coroczne spotkanie opłatkowe mieszkańców sołectwa z burmistrzem Woźnik – Alojzym Cichowskim. Gości w pieknej świątecznej scenerii ugościli uczniowie i personel Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy.

Spotkania opłatkowe są inicjatywą Gminy Woźniki, która poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy oraz sołtysów w poszczególnych miejscowościach, zaprasza mieszkańców, szczególnie emerytów i osoby samotne, na tradycyjny kołoc. W Lubszy od kilku lat spotkania te organizowane są w Szkole Podstawowej, której uczniowie i kadra przygotowują program artystyczny (jesełka), aranżuja salę oraz zapewniają obsługę.

W tym roku na spotkanie przybyło kilkanaście mieszkanek i mieszkańców sołectwa. Nie zabrakło sołtys Lubszy – Beaty Golasz oraz przedstawicielek Rady Sołeckiej, dyrektor SP Lubsza i gospodyni spotkania – Ewy Kity oraz burmistrza Woźnik, który oprócz tradycyjnych życzeń przekazał zebranym garść informacji na temat swych działań w Gminie.

Program artystyczny, na który złożył się koncert kolęd przepięknie wykonanych przez uczniów SP Lubsza, przygotowały panie Łucja Szmidla i Brygida Walczak. Spotkanie zakończyło wspólne przełamanie się opłatkiem.

(AK)