Podział funduszu Sołectwa Lubsza na 2018 rok

5 września 2017 roku w Lubszy odbyło się Zebranie Wiejskie. Jego głównym celem było rozdysponowanie środków z budżetu sołeckiego na 2018 rok, które tym razem wynoszą 36.817,50 zł.

Uczestnicy zebrania zdecydowali, że największą część środków, tj. 20.000 zł sołectwo przeznaczy na projekt budowy sali gimnastycznej, o którą od wielu lat stara się Lubsza. Reszta pieniędzy zostanie przekazana na dofinansownie wyposażenia wnętrza wyremontowanej części bojowej budynku OSP (10.000 zł) oraz uatrakcyjnienie i poprawę funkcjonalności Alei Ks. Brzozy przez zakup ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery i montaż tablicy ogłoszeniowej (6.815,50 zł).

Podczas zebrania poruszano także inne istotne dla mieszkańców sprawy, jak konieczność utwardzenia i wyasfaltowania drogi łączcej ul. Plebiscytową i Zieloną, doświetlenie ulic, zadbanie o pomnik Józefa Lompy czy kwestię zanieczyszczenia powietrza w okresie grzewczym. Protokół oraz treść uchwały i wniosku do Burmistrza w sprawie środków sołeckiech, znajduje się w linkach poniżej:

Protokół z zebrania wiejskiego

Uchwała w sprawie funduszu sołeckiego na 2018 rok

Wniosek w sprawie funduszu sołeckiego z uzasadnieniem na 2018 rok