Drugie Zebranie Wiejskie

Sołtys Lubszy – Beata Golasz – zaprasza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 27 września 2017 roku (środa) o godz. 19:00 w sali „U św. Jakuba”.

Celem zebrania jest podjęcie nowej uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2018 rok, w związku z zakwestionowaniem przez burmistrza uchwały z dn. 5 września 2017 roku (patrz poniżej: odpowiedź Burmistrza). Chodzi o punkt dotyczący przeznaczenia środków na projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lubszy. Na zebranie został zaproszony burmistrz Miasta i Gminy Woźniki – Alojzy Cichowski oraz nasi radni  – Maria Golasz i Franciszek Kowalski.

(AK)