Rozkład jazdy autobusów

W związku z zaprzestaniem działalności PKS Lubliniec w zakresie publicznego transportu zbiorowego, przedstawiamy aktualny rozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiego, obowiązujący od 1-31 stycznia 2018. Rozkład będzie aktualizowany.

Z uwagi na wyjątkową sytuację, jaką jest wycofanie się PKS Lubliniec ze świadczenia usług, publikujemy również oświadczenie Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Lublinieckiego:

„Pragniemy poinformować wszystkich mieszkańców naszych gmin i powiatu, iż od pierwszej chwili,w  której likwidator PKS-u poinformował Nas że od 1 stycznia 2018 roku lubliniecki PKS zaprzestaje świadczyć usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, podjęliśmy natychmiastowe działania, które zapewniają sprawnie działającą komunikację publiczną.

Dla Nas – reprezentantów wspólnoty samorządowej – najważniejszym wyzwaniem w tej sytuacji stało się zapewnienie naszym mieszkańcom dostępu do korzystania ze środków transportu i to w możliwie jak najwiekszym wymiarze. Otworzyliśmy się w naszych rozmowach na wszystkie podmioty świadczące usługi w zakresie transportu publicznego. W naszym poprzednim oświadczeniu zapewniliśmy Państwa, że będzimy na bieżąco informować o wszystkich kwestiach związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego. Zamieszczamy na stronach internetowych urzędów gmin i starostwa szczegółowe rozkłady jazdy wszystkich przewoźników, świadczących swoje usługi transportowe, które na bieżąco będą aktualizowane.”

Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniura, Burmistrz Woźnik Alojzy Cichowski, Starosta Lubliniecki Joachim Smyła, Wójt Gminy Boronów Rufin Majchrzyk, Wójt Gminy Ciasna Zdzisław Kulej, Wójt Hminy Herby Iwona Burek, Wójt Gminy Kochnowice Ireneusz Czech, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, Wójt Gminy Pawonków Henryk Swoboda.