Pierwotne położenie Lubszy według podań

OLYMPUS DIGITAL CAMERAStare podanie głosi, że pierwotnie Lubsza, jak i jej pierwszy kościółek zbudowana była zupełnie w innym miejscu. Kościółek miał stać w miejscu w  miejscu  wybudowanej  później  kapliczki  św.  Krzyża  na  Ślęzkowym.

Dawna  wieś  Lubsza  położona  miała  być  przy  drodze  prowadzącej  od Bytomia, na północ w kierunku Częstochowy, po zachodniej stronie Grojca. Liczne wojny, jakie miały miejsce w przeszłości na śląsko – małopolskim pograniczu, spowodowały zniszczenie osady w tym stopniu, że mieszkańcy wybrali nowe miejsce w pobliżu obronnego zamku na wschodnim stoku Lubszeckiej  Góry,  tam  gdzie  dzisiaj  wieś  Lubsza  się  znajduje,  a  nowy drewniany kościółek zbudowano na drugiej górce, gdzie dzisiaj stoi kościół św. Jakuba Starszego Apostoła.
Natomiast na miejscu starego kościółka, na terenie powstałego później Ślęzkowego, powstała murowana z kamienia kaplica pod wezwaniem św. Krzyża, która w XIX wieku oceniana była, że liczy sobie aż 600 lat. W okresie panowania protestantów w Lubszy, w tej to kaplicy odbywały się nabożeństwa  dla  mieszkańców  Psar  i  katolików  innych  wiosek.  W przeszłości,  wokół  kaplicy  grzebano  zmarłych  na  cholerę  mieszkańców okolicznych miejscowości. Kilkadziesiąt lat temu, stara, kamienna kaplica uległa  zburzeniu,  zaś  na  jej  miejscu  wzniesiono  nową,  ceglaną,  lecz niewielkich rozmiarów kapliczkę.

SlaskowoMapa

Źródło:  Ludwik Musioł „Parafia Woźniki. Monografia historyczna”, Katowice 1956. w: Bernard Szczech „W kręgu górnośląskich podań i legend”, Woźniki 2011

Obrazek wykonany na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Woźniki.