Wybory samorządowe 2018 – kto nowym burmistrzem?

21 października 2018 w odbyły się wybory samorządowe. Polki i Polacy wybierali włodarzy miejscowości, głosowali na kandydatów do rad gminnych i miejskich, powiatowych oraz sejmików wojewódzkich. Burmistrza Gminy Woźniki poznamy dopiero po II turze wyborów, która odbędzie się 4 listopada.

Sporód sześciu kandydatów na burmistrza, największe popracie uzyskał Michał Aloszko, zam. Niwy (KW Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Woźnickiej Przyjazna Gmina), otrzymując 2123 głosy i tym samym uzyskując wynik 47,72%. Do wygrania wyborów w I turze zabrakło mu niewiele ponad 2% głosów. Na drugiej pozycji znalazł się Krzysztof Nowacki, zam. Woźniki (KWW Niezależni Razem), otrzymując 870 głosów, co dało 19,55%.

A jak wybory wyglądały w naszym sołectwie? Lubsza mieści się w granicach dwóch okręgów wyborczych, nr 13 i 14 (ten ostatni współdzielony z sołectwem Piasek). W tegorocznych wyborach radnymi z obu okręgów zostali kandydaci z Lubszy. Dzięki temu nasze sołectwo będzie miało w radzie aż dwóch reprezentantów. Poprzednio, w roku 2014, w okręgu nr 14 wygrał mieszkaniec Piasku.

Mandaty radnego zdobyli kandydaci starujący z listy KWW Niezależni Razem. Maria Golasz wygrała w okręgu nr 13, zdobywając 138 głosów, czyli 47,75% (procentowy rekord w gminie) i pokonując Annę Brzozowską oraz Józefa Katrynioka. Tomasz Nowicki zwyciężył w okręgu nr 14, osiągając wynik 43,77% (116 głosów) i wyprzedzając Zytę Gorol oraz Janusza Bartosza. Frekwencja w Lubszy wynosiła 54%. Oznacza to, że niemal połowa uprawnionych nie uczestniczyła w głosowaniu.

Ostateczny nowy skład Rady Miejskiej w Woźnikach kształtuje się następująco –
7 osób z KWW Niezależni Razem: Krystyna Gorol, Maria Golasz, Anna Michalska, Józef Nowak, Robert Bęczkowski, Bartłomiej Pliczko, Tomasz Nowicki;
4 osoby z KW Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Woźnickiej Przyjazna Gmina: Piotr Ciba, Adam Ordon, Łucjan Garus, Mariusz Pogoda;
2 osoby z KW Prawo i Sprawiedliwość: Weronika Majchrzyk, Renata Piełot. Ponadto do rady dostali się Andrzej Staron z KW Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy-Sośnica oraz Szymon Klabis z KW Niezależni – Nasza Gmina-Nasze Sprawy. Ze starej Rady Miejskiej pozostało 6 osób, 9 przedstawicieli jest w radzie nowych.

Jeśli chodzi o wyniki wyborów do Rady Powiatu, to spośród kandydatów startujących w naszym okręgu (nr 2), obejmującym gminy Woźniki, Herby i Boronów, zwyciężyli Ernest Pogoda i Alojzy Cichowski (KWW Porozumienie Samorządowe Ziemi Lublinieckiej), Rufin Majchrzyk i Jarosław Kacorzyk (KWW Wspólnota Ziemi Lublinieckiej) oraz Dawid Smol (KW Prawo i Sprawiedliwość).

W wyborach do Sejmiku Śląskiego na 45 mandatów możliwych do zdobycia, Prawo i Sprawiedliwość uzyskały 22, Koalicja Obywatelska – 20, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 2 i Polskie Stronictwo Ludowe – 1.

Nam jako mieszkańcom sołectwa Lubsza pozostaje jeszcze raz przyjrzeć się programom wyborczym obu kandydatów pretendujących do urzędu burmistrza Woźnik, podjąć decyzję i zagłosować. II tura wyborów już 4 listopada 2018 roku!

(AK)