Wybory na burmistrza Woźnik – pytania do kandydatów

4 listopada 2018 roku odbędzie się druga tura wyborów na burmistrza Woźnik. Po czterech kadencjach Alojzego Cichowskiego, urząd ten obejmie Michał Aloszko lub Krzysztof Nowacki. Ponieważ żaden z kandydatów nie zasiadał wcześniej w gminnych organach samorządowych, poprosiliśmy o ich stanowisko w ważnych kwestiach dotyczących Lubszy oraz całej gminy. Oto treść listu, który do nich skierowaliśmy:

Szanowni Kandydaci na urząd burmistrza Woźnik,

portal lubsza.org (będący także stroną informacyjną Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej) porusza tematy istotne dla każdego mieszkańca sołectwa Lubsza. Publikujemy także artykuły dotyczące spraw ważnych dla całej Gminy Woźniki. Nasze Stowarzyszenie działa na wielu polach, koncentrując się na kulturze, sporcie i ekologii; istotne są dla nas także tematy społeczne i obywatelskie. Z tego powodu chcielibyśmy jeszcze lepiej przybliżyć czytelnikom strony lubsza.org sylwetki kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki, którzy zmierzą się w II turze wyborów samorządowych.
Proponujemy Panom namiastkę debaty na łamach strony internetowej lubsza.org. Wspólnie z mieszkańcami Lubszy (podczas zebrania Stowarzyszenia) przygotowaliśmy pytania w kwestiach, które są dla nas najbardziej istotne. Wasze odpowiedzi będą dla nas wskazówką i pomogą w dokonaniu dobrego wyboru. Forma odpowiedzi jest dowolna, dopuszczamy zarówno wypowiedź pisemną, jak również w formie nagrania dźwiękowego lub filmowego.

Liczymy na to, że zechcą Panowie poświęcić swój czas na dialog z mieszkańcami Lubszy i miłośnikami Ziemi Lubszeckiej, która historycznie w dużej części pokrywa się ze współczesnym obszarem naszej Gminy. Jesteśmy przekonani, że wszyscy mieszkańcy Gminy będą zainteresowani Waszymi rozwiązaniami. Oto nasze pytania:

  1. Największą bolączką mieszkańców sołectwa Lubsza są: brak kanalizacji, brak jasno określonej perspektywy czasowej budowy kanalizacji, konieczność instalacji we własnym zakresie zbiorników bezodpływowych oraz wywozu nieczystości na własny koszt przez wybrane przez gminę firmy narzucające cennik. Razi nas też fakt, że koszt wywozu 1m3 ścieków jest dla nas trzykrotnie wyższy niż mieszkańców podłączonych do kanalizacji (ok. 14,50 zł w stosunku do 5,10 zł). Czujemy się podwójnie poszkodowani. Pytanie: Jaki jest Pana konkretny pomysł na rozwiązanie naszego problemu w powyższych kwestiach, tzn. kanalizacji lub jej alternatywy oraz ceny wywozu ścieków? W jaki sposób zamierza je Pan sfinansować?
  2. Od kilku lat mieszkańcy Lubszy bezskutecznie apelują do władz gminy, aby w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach rozwiązano problem bezpieczeństwa na głównym przejściu dla pieszych w Lubszy. Prosiliśmy o instalację sygnalizacji świetlnej, fotoradaru lub alternatywnych rozwiązań. Mam także duży problem z oświetleniem ul. Lompy, która jest jednocześnie drogą wojewódzką. Pytanie: jaki jest Pana pomysł na rozwiązanie problemu bezpieczeństwa pieszych na ul. Lompy?
  3. Lubsza jest miejscem przebiegu tras turystycznych i pielgrzymkowych, znajduje się geograficznie w centralnym punkcie Gminy. Od lat mieszkańcy dopominają się o wyznaczenie ścieżek rowerowych, które skomunikowałyby w sposób ekologiczny całą gminę, poprawiły bezpieczeństwo rowerzystów, szczególnie młodzieży dojeżdżającej do szkół oraz znacząco wzmocniły potencjał turystyczny gminy. W tej chwili jest ona „czarną dziurą” na mapie ścieżek rowerowych naszego regionu. Pytanie: Proszę opisać Pana plan na stworzenie w Gminie Woźniki sieci ścieżek rowerowych. Jakie trasy uważa Pan za priorytetowe i dlaczego? Jak chciałby Pan rozwiązać problem własności gruntów pod ścieżki i finansowania całego przedsięwzięcia?
  4. Ponad 30 lat temu mieszkańcy Lubszy uczestniczyli w zbiórce pieniędzy, które miały być przeznaczone na budowę szkolnej sali gimnastycznej. Zgromadzone środki zostały wydane na inne cele, a sala nigdy nie powstała. Obecnie, przy ośmioklasowych podstawówkach, brak sali gimnastycznej praktycznie uniemożliwia prowadzenie zajęć w-f, nie ma gdzie pomieścić dzieci i rodziców w czasie szkolnych uroczystości. Pytanie: Czy w najbliższej kadencji zamierza Pan podjąć inicjatywę w sprawie budowy sali gimnastycznej w Lubszy poprzez kontynuację wniosku zebrania wiejskiego z września 2017 roku? Czy zna Pan źródło pozyskania funduszy zewnętrznych na dofinansowanie budowy sali?
  5. Pytanie: Czy mógłby Pan opisać kompleksowe rozwiązanie dla systemu komunikacji gminnej, która w tej chwili nie zaspokaja potrzeb mieszkańców?
  6. Na ostatnim zebraniu wiejskim mieszkańcy Lubszy zdecydowali o przeznaczeniu kwoty ok. 40 tys. zł funduszu sołeckiego na wykup zabytkowego budynku Szkoły Powszechnej, w której mieszkał i pracował Józef Lompa. Odkup budynku, sprzedanego przez Gminę ponad 20 lat temu członkowi rady miejskiej, wymaga dopłacenia przez Gminę 25 tys. zł i późniejszych nakładów na jego utrzymanie, remont i/lub adaptację. Pytanie: jakie jest Pana zdanie w kwestii przejęcia przez Gminę Woźniki tego obiektu, biorąc pod uwagę, że jest on wpisany do rejestru zabytków Woj. Śl., jest także wizytówką całej gminy oraz świadectwem śląskiego dziedzictwa kulturowego? Jaki ma Pan pomysł na jego ewentualne zagospodarowanie? 

    Na odpowiedzi oczekujemy do wtorku, 30 października, kiedy to zamierzamy je opublikować (godz. 21:00).