Śląskie Centrum Perspektyw

Urząd Miejski w Woźnikach zaprasza osoby w wieku powyżej 30. roku życia, niepracujące i niezarejestrowane  w Urzędzie Pracy do udziału w projekcie unijnym pn. „Śląskie Centrum Perspektyw”.

Projekt będzie miał  formę szkolenia opracowanego pod potrzeby uczestników, po ukończeniu którego dana osoba będzie mogła podjąć odpłatny staż lub uzyskać refundowane zatrudnienie. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy do 31 stycznia br.

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.wozniki.pl lub pod numerem telefonu: (34) 366 99 28.