Słowo ks. prob. Lucjana Kolorza do parafian


Ze smutkiem i żalem zawiadamiam, że w Wigilię Wielkiego Czwartku (8 kwietnia 2020 roku), odszedł do Domu Ojca Nasz Parafianin Ks. Jerzy Pająk, emerytowany proboszcz parafii Św. Jadwigi w Zabrzu, który na emeryturze zamieszkał w domu rodzinnym w Lubszy i służył nam w parafii swoją kapłańską pomocą.

W imieniu Parafian i moim własnym serdecznie dziękuję za Jego bezcenną kapłańską posługę i pomoc w kościele w Lubszy. Pogrzeb w ograniczonym zakresie odbył się w Wielką Sobotę na cmentarzu w Lubszy . Przewodniczył Ks. Biskup Andrzej Iwanecki. Ks. Jerzy zgodnie ze swoją wolą i również wolą Rodziny spoczął na cmentarzu w Lubszy, w grobie swoich rodziców. Za + Ks. Jerzego, mojego seminaryjnego kolegę, z którym razem byłem 45 lat temu wyświęcony na kapłana w Katowicach 27 marca 1975 roku, sprawowałem Wielkoczwartkową Eucharystię w pustym kościele. Msza św. pogrzebowa odbędzie się, gdy tylko to będzie możliwe, po ustaniu epidemii. Ks. Jerzy zmarł, nie będąc zarażony koronawirusem. „Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie.Światłość Wieczna niech Mu świeci, gdzie królują Wszyscy Święci, gdzie królują z Tobą Panie, aż na wieki wieków”. Amen.

W tym trudnym czasie epidemii, gdy zostały wprowadzone ograniczenia i trzeba zachować wyjątkową ostrożność, a w imię miłości Boga i bliźniego stosować się ściśle do rozporządzeń naszego rządu i dekretów Kościoła proszę Was, Drodzy Parafianie, abyście nigdy tego nie zlekceważyli. Módlcie się w Waszych domach i uczestniczcie w Mszach św. przez środki społecznego przekazu i media elektroniczne przyjmując Komunię św. duchowo, czyniąc akt żalu doskonałego za grzechy. Już wyobrażam sobie, jaka będzie wdzięczność i radość, gdy spotkamy się na nowo w kościele. Tymczasem wszystkie Wasze zamówione intencje odprawiam w pustym kościele. Kancelaria Parafialna jest czynna telefonicznie pod numerami : 343579023 oraz 601465218. Pogrzeby zgłaszamy tylko telefonicznie. Aktualne dekrety Ks. Biskupa Ordynariusza są wywieszone na drzwiach kościoła oraz znajdują się na naszej lubszeckiej stronie internetowej www.lubsza.org . W sprawie I Komunii św. znamy już decyzję biskupa. Wszystko wskazuje na to, że będą przeniesione. Kościół jest otwarty codziennie od strony południowej w godzinach od 8.00 do 18.00. Na indywidualnej modlitwie w kościele może przebywać jednocześnie tylko 5 osób.

Serdecznie dziękuję za okazywaną pomoc, za życzenia i modlitwy z okazji mojej 45. rocznicy święceń kapłańskich. Bóg zapłać. Modlę się za Was w kościele i błogosławię na odległość.

NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE ŻYCZĘ WSZYSTKIM MOIM PARAFIANOM, ABY ZMARTWYCHWSTAŁY NASZ PAN JEZUS CHRYSTUS OBDARZYŁ WAS BOGACTWEM SWEJ ŁASKI, ABY UDZIELIŁ MOCY WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI.

PAN ZMARTWYCHWSTAŁ I JEST Z NAMI

DZIĘKI NIEMU ŻYCIE MAMY  !

ALLELUJA  !          

                 Ks. Lucjan Kolorz, proboszcz