Maseczka dla każdego mieszkańca

Od 16 kwietnia br. w miejscach publicznych obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek na twarz, które chronią przed zarażeniem koronawirusem. Aby pomóc w zapewnieniu ich dostępności, w najbliższym czasie, decyzją burmistrza Woźnik, trafią do Państwa domów zestawy maseczek sfinansowane przez Gminę Woźniki.

Wolontariusze, którymi w naszej miejscowości będą tutejsi radni gminy i radni rady sołeckiej zostawią maseczki w skrzynkach, w furtkach, w drzwiach i innych dostępnych miejscach, więc prosimy o bieżącą kontrolę, żeby przesyłka się nie zagubiła bądź nie została porwana przez wiatr. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, prosimy o kontakt z sołtys Beatą Golasz lub z Urzędem Miejskim w Woźnikach.
Akcja „Maseczki dla mieszkańców” jest inicjatywą woźnickiego samorządu, mającą na celu wsparcie lokalnej społeczności w pozyskaniu materiałów ochrony indywidualnej w tym trudnym okresie.