Zakończenie posługi prob. Kolorza w Lubszy

Dziękujmy zawsze za wszystko Bogu ( wg Ef.5,20 ). Na zakończenie mojej trzydziestojednoletniej posługi proboszcza w Lubszy, składam podziękowanie Bogu, Jego Opatrzności za to, że mogłem zamieszkać wśród Was i Wam służyć.

Dziękuję biskupom katowickim Damianowi i + Gerardowi, że dekretem z dnia 26.08.1989 roku skierowali mnie do Lubszy, gdzie znalazłem swój drugi, po rodzinnym, dom na ziemi. Wam Drodzy Parafianie dziękuję, że mnie wtedy życzliwie przyjęliście i służyliście swoją pomocą.

     Dziękuję serdecznie za miłość, wychowanie, troskę i pomoc moim ++ rodzicom Marii i Janowi oraz siostrze Ewie z całą rodziną. Składam serdeczne podziękowanie Pani gospodyni Edycie za trzydziestojednoletnią posługę na probostwie i dalsze prowadzenie gospodarstwa domowego, za troskę o mnie oraz cierpliwość i pomoc w czasie natężenia prac remontowych. Dziękuję również za wsparcie całej Jej rodzinie. Dziękuję Pani kościelnej Klarze za pięćdziesięcioletnią posługę w zakrystii i troskę o kościół, o ołtarze, bieliznę kościelną i kwiaty. Dziękuję + Panu kościelnemu Bernardowi, także za pomoc w utrzymaniu ogrodu, + palaczowi Panu Jerzemu, również za prace murarskie. Dziękuję Pani organistce Gabrieli za trzydziestoletnią grę na organach i za liturgiczny śpiew. Także dziękuję dawnemu organiście Tomaszowi. Dziękuję Pani Jadwidze za pomoc w kancelarii. Pragnę podziękować O. Beniaminowi – franciszkaninowi za wszystkie zastępstwa. Dziękuję ojcom franciszkanom z Panewnik za wszystkie kazania, rekolekcje i misje.  Dziękuję Panom kwestarzom, + Teodorowi, Antoniemu, Łucjanowi, Michałowi, Andrzejowi i Erichowi. Dziękuję Pani Marioli z Poradni dla nowożeńców. Dziękuję wszystkim ministrantom, ministrantkom i lektorom za chętną służbę przy ołtarzu i za upiększanie liturgii. Dziękuję Paniom katechetkom Dorocie, Łucji i Beacie za nauczanie, pomoc, przygotowane Msze św. szkolne i drogi krzyżowe. Dziękuję Dzieciom Maryi oraz katechetkom za ich prowadzenie. Pragnę podziękować dawnym ++ grabarzom Pawłowi i Leonardowi oraz obecnej Firmie Pogrzebowej Kempiński za troskę o nasz parafialny cmentarz. Dziękuję wszystkim chorym za modlitwę i ich serdeczność, a Firmie Piekarniczo – Cukierniczej Pana Józefa z Kamienicy za wszystkie wypieki dla nich, dla probostwa i dla Ośrodka w Rusinowicach. Składam podziękowanie za dary i organizację zbiórek darów dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rusinowicach.

     Dziękuję za pomoc Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i Zespołowi Synodalnemu, wszystkim grupom parafialnym, Żywemu Różańcowi, Świeckiej Rodzinie Franciszkańskiej, Wspólnocie Modlitewnej, Zespołowi Caritas, dawnemu Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich za modlitwy i wsparcie duchowe. Pragnę podziękować organizatorom pielgrzymek na Jasną Górę, Górę Św. Anny oraz w inne miejsca pielgrzymkowe. Dziękuję dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom. Dziękuję za wszystkie jasełka w kościele, przedstawienia na ogrodowej scenie. Dziękuję organizatorom dożynek parafialnych, korowodów dożynkowych, festynów i Dni Matki i Dziecka. Dziękuję władzom samorządowym, sołtysom i radnym za współpracę, za to, że mogliśmy wspólnie uczynić wiele pożytku dla naszej społeczności, że jest Aleja Ks. Proboszcza Michała Brzozy i duży wiejski parking, który jest wspólny dla cmentarza, kościoła, kaplicy i szkoły, że jest przebudowany mur i bezpieczny chodnik przy głównej ulicy. Pragnę podziękować naszym strażakom za ich gotowość i okazaną pomoc kościołowi i parafii. Dziękuję naszemu Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Lubszeckiej za współpracę i troskę o Jasnogórską Drogę Świętego Jakuba i jej oznakowanie oraz za umieszczanie na naszej lubszeckiej stronie internetowej porządku nabożeństw i ogłoszeń. Panu Bernardowi dziękuję za wszystkie prace historyczne i monografie dotyczące Lubszy i okolic, za organizację historycznej wystawy w kościele z okazji 700 lecia Lubszy. Bóg zapłać Panu Profesorowi Gembalskiemu, Ks. dr Koenigowi, organmistrzowi Hoberowi, organistom koncertującym, Panu Turchońskiemu z Warszawy i wszystkim, którzy złożyli ofiary na prawie nowe organy. Radujemy się już z siedmiu Lubszeckich Koncertów Organowych. Niech ta piękna tradycja będzie kontynuowana.

     Dziękuję Panu Janowi i Jego firmie Gor-Mar za wszystkie prace budowlane, hydrauliczne, ziemne, remontowe, posadzkarskie i brukarskie, za nowoczesne ogrzewanie kościoła pompą ciepła przy współpracy z firmą Ekontech ze Strzegomia i firmą Wiskom z Gliwic. Bóg zapłać firmie stolarskiej Wojsyk z Kamienicy za nowe ławki w kościele i inne prace, Panom leśniczym Jerzemu z Piasku i Czesławowi z Kamienicy za drewno i choinki. Dziękuję Panu Ryszardowi i Jego firmie Instal-Lux za prace przy oświetleniu kościoła i za wszystkie prace elektryczne. Dziękuję Panu Grzegorzowi i firmie Plastimex za oświetlenie ogrodu i kościoła. Dziękuję informatykom Panom Safiakowi i Kubali z Jastrzębia Zdroju i Wodzisławia Śl.  za autorski parafialny program komputerowy, który służył mi niezawodnie przez trzydzieści lat.

     Bóg zapłać za wszystkie prace związane z remontem wieży i dachu kościoła. Dziękuję firmie Bartyla z Chudoby za przekładanie i uzupełnienie jednej trzeciej powierzchni dachówki, za prace blacharskie, a naszym Parafianom za prace ciesielskie i inne pomocnicze.

     Bóg zapłać za wszystkie prace związane z budową kaplicy. Dziękuję za cegiełki i ofiarę + Pana Grafa i sióstr zakonnych ze Sztokholmu. Dziękuję Panu Grafowi z Lublińca, który wykonał projekt kaplicy według mojego pomysłu.

     Dziękuję Panu Wiesławowi i firmie Wiesmas z Drogobyczy za prace tynkarskie, elewacyjne całego kościoła, probostwa oraz inne. Bóg zapłać Panu Tomaszowi za troskę, remonty i opiekę nad salką w Ligocie Woźnickiej. Dziękuję również za pomoc sąsiadom tej salki. Dziękuję Panu Józefowi malarzowi na probostwie i Panom Adamowi i Arkadiuszowi za malowanie kościoła. Dziękuję Parafiankom, które chętnie przychodzą czyścić kościół i składają ofiary na kwiaty.

      Dziękuję za odnawiane kapliczki i krzyże przydrożne i polne, do których chodziliśmy w modlitwie z procesją. Bóg zapłać za corocznie organizowane procesje i Msze św. ku czci Patronów miejscowości : Św. Jakuba Starszego Apostoła i Św. Wojciecha w Lubszy, Św. Andrzeja Boboli w Kamienicy, Św. Antoniego z Padwy w Ligocie Woźnickiej, Św. Jacka w Piasku i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Niegolewce na granicy dwóch diecezji i trzech parafii.

    Dziękuję za współpracę firmie Rduch, za nagłośnienie kościoła, numerator i wyświetlacze tekstów pieśni, liniowy bezstykowy napęd dzwonów, dzwony elektroniczne, kuranty i zegar z logo Jasnogórskiej Drogi Świętego Jakuba.

    Dziękuję stolarzom z Dobrodzienia za nową zakrystię, a Centrum Kamienia z Chorzowa za granitową posadzkę i lamperię w prezbiterium.

    Dziękuję + architektowi Rudolfowi Fojcikowi, bratu mojej mamy, który trzydzieści jeden lat temu przykazał mi, abym temu naszemu lubszeckiemu kompleksowi architektonicznemu nadał nowy blask. Dziękuję Wam Drodzy Parafianie, że mogliśmy razem to zadanie wykonać. Bóg zapłać.   

    Dziękuję Panu Konradowi i moim stałym pomocnikom przy budowie dekoracji stajenki betlejemskiej i Bożego Grobu. Panom Czesławowi i Ryszardowi za coroczny przywóz węgla na probostwo, Panu Michałowi za koszenie otoczenia kościoła i probostwa, Panu Andrzejowi, mechanikowi, za naprawy sprzętu ogrodniczego, Panu Józefowi za koszenie łąki za kaplicą. Dziękuję za pomoc z Ośrodka Zdrowia w Kamienicy, osobiście dziękuję lekarzom i pielęgniarkom.

     Bóg zapłać Wszystkim Parafianom, dzieciom, młodzieży i dorosłym. Wszystkim ofiarodawcom i pomocnikom. Jeżeli kogoś niechcąco pominąłem, to tym bardziej dziękuję.

Jeżeli ktoś czuje się przeze mnie skrzywdzony, serdecznie Go przepraszam i proszę o przebaczenie. Przebaczam też moim nieprzyjaciołom, wrogom i donosicielom do Kurii, o których wiem, i których na szczęście mogę policzyć na palcach jednej ręki. Miłość i dobro, prawda i sprawiedliwość zawsze zwyciężą !

     Mojemu następcy Ks. Rudolfowi Badurze życzę Bożego błogosławieństwa w proboszczowskiej posłudze oraz takiej życzliwości i dobroci od Parafian, jakiej ja doświadczałem przez trzydzieści jeden lat. Wasza Dobroć i Życzliwość sprawiły, że pozostaję w Lubszy, wśród Was, na emeryturze do końca życia. Proszę Was o modlitwę i dalszą życzliwość. Zapewniam o mojej modlitwie i  miłej pamięci o Was.

                                                                            BÓG ZAPŁAĆ

                                                                            SZCZĘŚĆ BOŻE

                                                                             Ks. Lucjan Kolorz