Stanowiska dla zwierząt i roślin chronionych

Tworzenie stanowisk dla zwierząt m.in. pszczół murarek i innych zwierząt oraz roślin chronionych jest ważnym działaniem mającym na celu zachowanie bioróżnorodności i ochronę środowiska i przetrwanie dla wszystkich istot żywych.

Stanowiska dla pszczół murarek zostały utworzone w miejscach odpowiednio nasłonecznionych. Natomiast stanowiska dla roślin chronionych zostały oznakowane i można je znaleźć na terenie całej naszej miejscowość.

Celem tego projektu jest szerzenie świadomości w naszym społeczeństwie na temat dobroczynnego działania pszczół murarek niejadowitych i jak niezwykle ważne jest tworzenie takich stanowisk dla zwierząt i roślin chronionych dla zachowania różnorodności biologicznej i ochrony środowiska naturalnego na naszej planecie.