Podzieliliśmy fundusz sołecki

LubszaHerb1 września 2015 roku w Lubszy odbyło się zebranie wiejskie poświęcone kwestii podziału tzw. funduszu sołeckiego na rok 2016. Fundusz ten to pula pieniędzy wydzielana każdego roku z budżetu Gminy, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy sołectwa.

Podczas zebrania sołtys Lubszy, Beata Golasz, przedstawiła – przygotowany wcześniej przez radę sołecką – projekt podziału funduszu sołeckiego w wysokości 29 163 zł. Zakładał on rozdzielenie pieniędzy na organizację dożynek w roku 2016, rozbudowę siłowni plenerowej, doposażenie OSP Lubsza oraz utrzymanie boiska przy szkole. Uczestnicy zebrania, po krótkiej dyskusji na temat kosztów poszczególnych pozycji budżetu,  jednogłośnie przyjęli tę propozycję. Ostatecznie uchwalono następujący podział środków:
– 10 000 zł – doposażenie OSP Lubsza (zakup mundurów, narzędzi oraz fantomu medycznego do szkoleń w zakresie ratownictwa)
– 14 000 zł – zakup dodatkowych sprzętów do siłowni plenerowej zlokalizowanej na terenie Szkoły Podstawowej w Lubszy (Siłownia – sfinansowana z funduszu sołeckiego 2015 – cieszy się sporą popularnością wśród mieszkańców i w związku z tym -zgodnie z ustaleniami ubiegłorocznego zebrania wiejskiego – zostanie ona rozbudowana)
– 1 000 zł – utrzymanie boiska piłkarskiego przy SP Lubsza
– 4 163 zł – organizacja dożynek planowanych na 2016 rok.

Następnym krokiem będzie złożenie przez sołtys Lubszy wniosku o ujęcie w projekcie budżetu Gminy Woźniki podziału środków uchwalonego przez mieszkańców. Ma na to czas do 30 września br. Aby wymienione wyżej przedsięwzięcia mogły zostać zrealizowane, potrzebna jest akceptacja Gminy.

Podczas zebrania pojawiły się również propozycje wniosków do burmistrza Woźnik w sprawach innych niż fundusz sołecki. W efekcie do Urzędu Gminy zostaną złożone wnioski o:
-instalację sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Lompy (między przystankami autobusowymi)
– budowę ścieżki rowerowej z Lubszy do Kamienicy Śl.
– remont i konserwację systemu odprowadzania wód opadowych
– remont chodnika obok posesji przy ul. Lompy 81
– utwardzenie nawierzchni ul. Lompy, II linia zabudowy, przy posesjach nr 27, 27a, 27b
– obecność na każdym zebraniu wiejskim w Lubszy burmistrza lub przedstawiciela odpowiedniej dla tematu zebrania komórki Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Ponadto uczestnicy zebrania wiejskiego zapoznali się z odmowną odpowiedzią Gminy na wniosek rady sołeckiej Lubszy o postawienie dodatkowych ławek i koszy na śmieci wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego (tzw. Aleja ks. Brzozy) oraz na trawiastym łączniku parkingu koło cmentarza. Zgromadzeni z rozbawieniem przyjęli tłumaczenie, iż trzy ławki i tyleż koszy ulicznych na ok. 1000 mieszkańców Lubszy wystarczy, a ponadto w tym roku Gmina ani wolnych ławek, ani koszy nie posiada.

(red.)