Sprostowanie redakcji

Redakcja strony internetowej www.lubsza.org pragnie sprostować błędną informację zawartą w artykułach na temat pleneru malarskiego „Ocalić od zapomnienia” organizowanego w ramach obchodów 700-lecia Lubszy.

Sprostowanie dotyczy artykułów pt. „Lubsza jak malowana” oraz  „Zapraszamy na plener malarski z okazji 700-lecia Lubszy” z lipca 2014 roku.

Informujemy, że jedynym organizatorem pleneru malarskiego była Ochotnicza Straż Pożarna w Lubszy, a nie – jak napisano w artykułach – Szkoła Podstawowa w Lubszy. Pomyłka redakcji wynikła z faktu, iż gmach i okolice SP Lubsza były miejscami, w których – ze względu na warunki lokalowe i infrastrukturę – przebywali uczestnicy przedsięwzięcia w dn. 10-12 lipca 2014, tj. w trakcie trwania projektu.

Stosowne poprawki zostały wprowadzone w ww. tekstach na stronie www.lubsza.org. Redakcja przeprasza osoby zainteresowane – w szczególności przedstawicieli OSP Lubsza – za wszelkie komplikacje związane z błędami w artykułach.

Zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, pod nazwą „Promujmy naszą okolicę – plener malarski” zostało dofinansowane w 2014 roku przez Gminę Woźniki.