Jesteśmy zwycięzcami!

Podwórko Talentów Nivea będzie w Lubszy! Przez wiele dni zabiegali o jego lokalizację mieszkańcy Lubszy i okolicznych miejscowości, nasi przyjaciele i sympatycy, głosując codziennie wytrwale i sumiennie na stronie firmy Nivea.

To ona właśnie w najbliższym czasie wybuduje plac zabaw o powierzchni 400 m2 na terenie Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy. Determinacja i wiara w zwycięstwo doprowadziły do sukcesu i pokazały, że pomimo, iż Lubsza jest małą miejscowością, to jej mieszkańcy mają wielkie serce i potrafią wspólnie realizować marzenia. Zaangażowanie ludzi w to przedsięwzięcie zintegrowało całą społeczność lokalną i pokazało, jak ważne jest wspólne działanie na rzecz innych.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy głosowali. Liczba zaangażowanych osób jest tak ogromna, iż nie jesteśmy w stanie podziękować każdemu z osobna. Dziękujemy uczniom i nauczycielom z sąsiednich szkół, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Woźnikach, pracownikom banków, sklepów, zakładów pracy, bibliotek, Domu Kultury w Woźnikach, strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych, parafianom z zaprzyjaźnionych parafii, pielgrzymom zdążającym w pieszych pielgrzymkach do Częstochowy oraz wędrujących Szlakiem Jakubowym, absolwentom naszej szkoły i Wszystkim, którzy głosowali z każdego miejsca na ziemi.

Tekst: Ewa Kita