Bieg na Orientację i Rajd Samochodowy – KONTYNUACJA

Bieg na Orientację i Rajd Samochodowy – Kontynuacja odbędą się 28 grudnia 2019 roku o godz. 11:00 z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej. Imprezę zaplanowano jako drużynowe zawody sportowe w formule samochodowo-pieszej.

BnO 2019 plakat

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do tworzenia drużyn rodzinnych, sąsiedzkich, koleżeńskich i innych! W każdej drużynie niezbędny jest samochód! Impreza sprawdzi Waszą wiedzę z zakresu historii i topografii Lubszy, gminy Woźniki i Drogi Św. Jakuba, a także umiejętności z zakresu imprez na orientację.
Zgłoszenia do 27 grudnia 2019 roku drogą mailową: kontakt@lubsza.org lub telefonicznie: 605 844 572.

REGULAMIN IMPREZY NA ORIENTACJĘ
BIEG NA ORIENTACJĘ i Rajd Samochodowy – KONTYNUACJA

I Przepisy ogólne.

  1. Impreza „Bieg na Orientację i Rajd Samochodowy – Kontynuacja” jest drużynowym rajdem samochodowo-pieszym, zwanym dalej Imprezą.
  2. Organizatorem Imprezy jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej.
  3. Impreza odbędzie się 28 grudnia 2019 roku bez względu na warunki atmosferyczne.
  4. Impreza ma na celu popularyzację aktywności sportowej, integrację sympatyków Miasta i Gminy Woźniki oraz Drogi Św. Jakuba, a także ukazanie walorów turystycznych Gminy Woźniki.
  5. Organizacja Imprezy została dofinansowana z budżetu Gminy Woźniki w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019.

II Zasady imprezy

  1. W Imprezie mogą startować drużyny. Drużyna musi składać się z co najmniej 2 osób, w tym co najmniej jednej osoby pełnoletniej.
  2. Każda drużyna musi mieć do dyspozycji dopuszczony do ruchu po drogach publicznych pojazd. W każdej drużynie musi być osoba, która posiada aktualne prawo jazdy na w/w pojazd.
  3. Impreza jest dzienną, drużynową imprezą na orientację. Zadaniem uczestników imprezy jest odszukanie w terenie punktów kontrolnych (PK). Umiejscowienie punktów kontrolnych można odnaleźć za pomocą tzw. itinerera oraz mapy, które uczestnicy otrzymają na starcie imprezy. Potwierdzenie obecności w PK uczestnicy potwierdzają w Karcie Drogowej/Karcie Startowej, której wzór zostanie pokazany na odprawie przed startem imprezy.
  4. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz innych przepisów, obowiązujących ogólnie. W trakcie Imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.
  5. Każdy uczestnik przed startem otrzymuje do podpisu oświadczenie o uczestnictwie w Imprezie na własną odpowiedzialność. W imieniu osób niepełnoletnich, oświdczenie podpisuje rodzić lub opiekun ustawowy. Podpisane oświadczenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów powstałe nie z winy organizatorów.

III Zgłoszenia, miejsce startu.

  1. Zgłoszenia drużyn można przesyłać na adres: kontakt@lubsza.org lub telefonicznie na nr 605 844 572 do 27.12.2019 godz. 23:59.
  2. Odpowiedzi na pytania na temat imprezy są dostępne j.w.
  3. Miejsce i czas startu imprezy: Lubsza, parking obok Kościoła (od strony ul. Szkolnej i Polnej), 28 grudnia 2019r. (sobota), godz. 11:00.