Zebranie Wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na 2021 rok

20 sierpnia br. odbyło się Zebranie Wiejskie, zwołane w celu zmiany funduszu sołeckiego na 2020 rok z powodu odwołania dożynek przez epidemię koronawirusa, jak również uchwalenie nowego funduszu sołeckiego na 2021 rok. Na zebraniu gościł burmistrz Woźnik – Michał Aloszko, wraz z zastępczynią – Beatą Bacior oraz przewodniczącą Rady Miejskiej – Anną Michalską.

Burmistrz omówił działania Urzędu Miejskiego w 2020 roku w sprawach dotyczących sołectwa Lubsza oraz całej Gminy Woźniki. Mówił m.in. o wpływie epidemii COVID-19 na zmianę priorytetów gminy w 2020 roku i zwiększenie środków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe, zapowiedział  finalizację inwestycji rozbudowy strażnicy w Lubszy oraz planowanym na końcówkę 2020 roku rozstrzygnięciu przetargu na budowę sali gimnastycznej przy tutejszej szkole. Burmistrz poinformował także o pracach nad rozbudową sieci kanalizacyjnej o kolejne odcinki, w tym Lubszę (projekt, powinien być gotowy do końca 2021 roku), działaniach interwencyjnych podjętych w kwestii zbyt niskiego ciśnienia wody (zakupiono urządzenia zwiększające ciśnienie w oczyszczalni w Psarach), planach związanych z przebudową drogi powiatowej Woźniki – Lubsza oraz pozyskaniu środków(2,5 mln zł) na wymianę lamp parkowych i instalacje lamp ledowych, co pozwoli zaoszczędzić rocznie ok. 300 tys. zł.

W dalszej części zebrania przegłosowano projekt zmiany funduszu sołeckiego na 2020 rok, który zakłada następujący podział: monitoring Alei ks. Brzozy (3321 zł), utrzymanie zieleni i palikowanie drzewek przy alei (3000 zł), remont czterech pomp/ hydrantów (25000 zł). Radny miejski – Tomasz Nowicki – poinformował , że w tym roku sołectwo otrzymało z rezerwy burmistrza dodatkowe 3 tys. zł na doprowadzenie do właściwego stanu roślinności przy Alei ks. Brzozy. Zieleń która została posadzona w ramach rewitalizacji z programu marszałkowskiego „Inicjatywa sołecka 2019”, wymagała odpowiedniej pielęgnacji, do czego wynajęto specjalistyczną firmę zewnętrzną.

Na końcu przystąpiono do podziału funduszu sołeckiego na 2021 rok w wysokości  49201 zł. Mieszkańcy poparli jednogłośnie propozycję  Rady Sołeckiej, która zakłada przeznaczenie 17 tys. zł na organizację dożynek, 4 tys. zł na monitoring na parkingu, 6,5 tys. zł na utrzymanie zieleni na Alei ks. Brzozy i przy parkingu kościelnym. Kwotę 1 tys. zł sołectwo planuje przeznaczyć na konserwację elementów małej architektury (ławek, koszy, donic, pomnika Józefa Lompy). 18701 zł zostanie przeznaczone na rzecz przyszłego placu zabaw, który powstanie przy nowej strażnicy na gruncie gminy. Pozostałe 2 tys. zł zostaną wydane na bieżące artykuły związane w promocją sołectwa.

(AK)