OSP Lubsza – „Wakacyjne zagrożenia”

11655358_849012475173578_1702845214_nKażdego roku w okresie letnim pojawia się problem z gniazdami szerszeni oraz os, które nie tylko są uciążliwe, ale również mogą stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka.


Istotną rzeczą w walce z owadami błonkoskrzydłymi jest zapobieganie ich osiedlaniu się, co możemy uzyskać poprzez utrzymywanie szczelności budynków, likwidowanie szczelin w ścianach i naprawianie zbitych okien. Ponadto można zastosować odpowiednie środki chemiczne, które sprawiają, że owady nie będą chciały się osiedlać.

Osoba narażona na kontakt z szerszeniami lub osami powinna przestrzegać poniższych zasad:
1. NIE NALEŻY zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym, w przypadku, gdy owady zagnieżdżą się w budynku, należy opuścić pomieszczenie, w którym się znajdują.
2. NIE NALEŻY próbować samodzielnie usuwać roju czy też gniazda.
3. NIE NALEŻY drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnego typu przedmiotami, bądź spryskiwanie ich wodą lub środkami owadobójczymi.
4. NALEŻY ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.
5. W przypadku „ataku” owadów NALEŻY osłonić rękoma głowę, a w szczególności twarz, NIE NALEŻY opędzać się od owadów, gdyż może to je dodatkowo rozdrażnić.
6. Przed wyjściem z domu nie używaj mocno perfumowanych kremów, dezodorantów, szamponów, płynów po goleniu itp.
7. Przebywaj z dala od kwitnących roślin i dojrzałych, opadłych na ziemię owoców.
8. Unikaj wzorzystej, jaskrawej odzieży, ubieraj się lepiej w biel, zieleń lub beż.
9. Staraj się nie jeść na wolnym powietrzu słodkich owoców, marmolady, miodu czy dżemu.
10. Utrzymuj szczelnie zamknięte kubły z odpadami i resztkami żywności.
11. Nie chodź boso po łące- wiele pszczół buduje gniazda na lub tuż pod powierzchnią ziemi.
12. PAMIĘTAJ- pot i dwutlenek węgla przyciągają żądlące owady, więc przy gimnastyce lub innej aktywności ruchowej na świeżym powietrzu powstaje duże niebezpieczeństwo użądlenia.

W sytuacji, gdy dojdzie do użądlenia przez owady błonkoskrzydłe, należy:
1. Przetrzeć miejsce użądlenia środkiem dezynfekującym.
2. Aby zminimalizować zagrożenie związane z wnikaniem jadu do ciała należy niezwłocznie go usunąć. W przypadku użądleń mnogich – w pierwszej kolejności usuwać jad z miejsc zbliżonych do dróg oddechowych, takich jak szyja, twarz.
3. Po ukąszeniu w kończynę, unieść ją do góry, w celu zmniejszenia obrzęku.
4. Aby zmniejszyć ból, na miejsce użądlenia, po zdezynfekowaniu można zastosować zimny okład.
5. Osoba użądlona powinna położyć się i nie chodzić.
6. Po użądleniu nie pozostawiać użądlonego samotnie.
7. Osobom uczulonym na jad lub silnie pożądlonym należy niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską.

11650761_849012348506924_1229505276_nOsoba zgłaszająca występowanie roju lub gniazda powinna oprócz standardowych danych, poinformować, w miarę możliwości, dyżurnego stanowiska kierowania PSP o rodzaju owadów, miejscu ich usytuowania oraz czy w obiekcie występują zagrożenia związane z przebywającymi tam osobami, w szczególności czy przebywają w nim dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.
W sytuacji stwierdzenia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych związanych z przebywającymi w obiekcie osobami, w szczególności dotyczy to obecności grup dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się, straż informuje, że będzie doraźnie ewakuować te osoby poza strefę zagrożenia i podejmować wszelkie działania zmierzające do usunięcia roju lub gniazd.
W pozostałych przypadkach będą podejmowanie działania polegające na: ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy, poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda i pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem, w myśl art. 61 ustawy „Prawo Budowlane”, zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.

11650645_849012438506915_518490556_nZdarzenia związane z występowaniem owadów błonkoskrzydłych w większości przypadków nie są zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu skutecznie uniemożliwia zagnieżdżenie się w nim owadów.
Aby zniechęcić owady do zakładania kolonii należy wiosną przeglądać szopy, poddasza, altanki i usuwać z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, którymi owady mogą się przedostać do środka warto zabezpieczyć siatkami ochronnymi.

Przesłane przez Katarzynę Opiełkę