Postać Józefa Lompy ponownie w Lubszy…

Szkoła Podstawowa w Lubszy rozpoczęła cykl przedsięwzięć związanych z obchodami 200. rocznicy przybycia Józefa Lompy do Lubszy, gdzie zamieszkał on i objął posadę nauczyciela i organisty.

Jak powszechnie wiadomo, oprócz swojej codziennej zawodowej pracy, Lompa był prawdziwym „człowiekiem renesansu” – prowadził działalność publicystyczną, był pisarzem, poetą, tłumaczem, autorem podręczników,  założycielem ogrodu botanicznego, pionierem oświaty ludowej oraz etnografii na Śląsku. W regionalnej historii zapisał się jako prekursor procesu polskiego odrodzenia narodowego na Górnym Śląsku – stąd jego popiersie w sali Sejmiku Śląskiego wśród czterech wybitnych Górnoślązaków. Lubsza ma zatem powód do dumy – to tutaj bowiem mieszkał Lompa w najbardziej twórczych latach swojego życia. Nic dziwnego więc, że rocznica jego przeprowadzki obchodzona w sposób szczególny.

Jego symboliczne powitanie odbyło się 29 września br. w szkole podstawowej. Uczniowie wzięli udział w happeningu, który pokazał postaci i odtworzył przyjazd nauczyciela i organisty. Do współpracy zaproszono uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Psar (na zdj.)  Po zakończonym występie, goście oraz uczniowie oznaczali rośliny w ogrodzie botanicznym tabliczkami w trzech językach – tak jak to było w ogrodzie Lompy, założonym przezy dawnej szkole powszechnej, tzw. organistówce. Następnie wszyscy zwiedzali Muzeum Regionalne im. J. Lompy, a uczennice z Samorządu Uczniowskiego złożyły kwiaty i znicz pod pomnikiem patrona szkoły. Zdjęcia z happeningu dostępne są na stronie www.splubsza.pl.

Z kolei 4 października odbyło się niecodzienne wydarzenie: „Noc z Józefem Lompą”. Było  to wieczorne spotkanie przy Górze Grojec  Uczestnicy, w tym uczniowie, rodzice i nauczyciele, zabrali ze sobą latarki, lampy naftowe i karbidki, aby na miejscu spotkać samego… Józefa Lompę. Postać tę odtworzył niezrównany Czesław Tyrol, animator i propagator wiedzy przyrodniczej, odznaczony za swą działalność Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Z właściwą sobie swadą opowiadał fascynujące historie i legendy – tak właśnie musiał do swoich uczniów mówić przed dwustu laty sam Józef Lompa.

Noc z Józefem Lompą – filmik

źródło, filmik i zdjęcia: splubsza.pl

Tabliczki zostały wykonane w ramach projektu „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego Gminy Woźniki – Ogród Botaniczny im. Józefa Lompy” dofinansowanego z budżetu Gminy Woźniki
w 2019 roku.