Miesięczne archiwum: Marzec 2014

Życie i praca Józefa Lompy

Katolik Nr 75, rok 1897

Górny ślązk mało posiadał mężów, którzyby tak wielkie zjednali sobie zasługi około swych rodaków, jak sławny niegdyś, ale dzisiaj zapomniany pisarz Ludowy Józef Lompa. Wiele pracował i cierpiał dla ludu, szczerze kochał jego mowę i zwyczaje, lecz mało znalazł w swych dążnościach poparcia i jeszcze mniej wdzięczności u tych, którzy mieli od niego się uczyć. Liczne pisał książki i broszurki treści religijnej, pedagogicznej, historycznej, etnograficznej, itd. lecz dzisiaj tylko z największą trudnością można odszukać jaki zżółkły egzemplarz jego książek. Niektóre z jego prac, w których znajdowały się drogocenne materyały, przepadły prawdopodobnie na zawsze.

Czytaj dalej Życie i praca Józefa Lompy

Sylwetka Józefa Lompy

Józef Piotr Lompa – (1797-1863), górnośląski działaclompa1z, nauczyciel, publicysta, pionier oświaty ludowej oraz etnografii na Śląsku. Prekursor procesu polskiego odrodzenia narodowego na Górnym Śląsku oraz autor polskich podręczników szkolnych, ponadto współpracownik wielu ówczesnych pism, prozaik, poeta, tłumacz. Ponad 30 lat swego życia związał z Lubszą, w której zamieszkał wraz z rodziną. Przyczynił się do utworzenia tutejszej szkoły podstawowej, gdzie pracował na posadzie nauczyciela, oprócz tego pełnił funkcje pisarza gminnego i organisty. W Lubszy rozpoczął swą działalność pisarską, społeczną oraz narodową.

Czytaj dalej Sylwetka Józefa Lompy

Topografia

Lubsza położona jest w północno-wschodniej części Górnego Śląska, zwanego w tym rejonie Śląskiem Białym, który w odróżnieniu od Śląska Czarnego, charakteryzuje się bogactwem pokładów kamienia wapiennego, minerału eksploatowanego w Lubszy i okolicy od wieków, do celów budowlanych, jak i jego przetwórstwa w wapiennikach.

Czytaj dalej Topografia

Witamy!

Witamy na stronie poświęconej Lubszy! Tutaj znajdą Państwo informacje na temat Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej, wiadomości dotyczące miejsowości, relacje, zdjęcia z ważnych wydarzeń, a także kronikę Jubileuszu 700-lecia Lubszy, obchodzonego w 2014 roku. Czytaj dalej Witamy!

Komitet organizacyjny

Obchody Jubileuszu 700-lecia Lubszy są przygotowywane i realizowane przez Komitet Organizacyjny powołany w 2013 roku. Przewodniczącą Komitetu jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubszy, Ewa Kita.

Prace Komitetu możliwe są dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu mieszkańców Lubszy i osób oraz firm związanych z miejscowością.

Patronem naukowym i inicjatorem obchodów Jubileuszu jest Bernard Szczech, pochodzący z Lubszy historyk, badacz przeszłości województwa śląskiego, znawca dziejów Lubszy.

Uroczystości związane z Jubileuszem, objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Starosty lublinieckiego oraz Burmistrza Woźnik, realizowane są dzięki finansowemu wsparciu Gminy Woźniki oraz pracy lubszeckich instytucji i organizacji pozarządowych:

Patronat medialny nad Jubileuszem sprawują: TVP Katowice oraz miesięcznik społeczno-kulturalny Śląsk, kwartalnik kulturalny Fabryka Silesia i tygodnik Gwarek.